ינעם אירם

ינעם אירם

גופייה: #9
גיל: 26
עמדה: מס׳ 2- גארד


עונה שנייה בעירוני רמת גן.