רח' בן אליעזר 15, פינת רח' האצ"ל, רמת-גן

רח' פומבדיתא 16, רמת-גן

רח' חזון איש 90, רמת-גן

רח' האם 14, רמת-גן

רח' הכבאים 25, רמת-גן

רח' גדעון 28, רמת-גן

רח' עזריאל 26, רמת-גן

רח' המאה ואחד 24, רמת-גן

רח' עוזיאל 104, רמת-גן